TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý kháchTHÀNH TÍCH CÔNG TY

Qua 13 năm Công ty TNHH CAO SU - VIỆT LÀO không ngừng củng cố hoàn thiện và phát triển toàn diện và Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất cao su.....

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246