TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý khách

Danh Sách Sinh Viên 
STT
NỘI DUNG
NGÀY
TẢI
113
Thông báo về việc cung cấp thông tin số liệu để được cấp mật khẩu tra cứu thông tin BHXH
2021-04-21
cao-su-viet-lao

Nguyễn Phi Long

+8562091857681 (Zalo) hoặc +8562097362307 (Mr.Long)
Phụ trách Công nghệ Thông Tin (IT)

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246