TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý khách

Danh Sách Sinh Viên 

 Ngày 27/12/2004, Công ty Cổ Phần Cao su Việt - Lào (công ty mẹ), được thành lập tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Công ty là triển khai Dự Án đầu tư trồng mới 10.000 ha cao su trên đất nước Lào anh em.


GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY
I. Ở VIỆT NAM
      1.Tên và giấy phép thành lập, giấy phép kinh doanh
               Công ty có tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU VIỆT - LÀO (công ty mẹ)
               Tên giao dịch bằng tiếng anh: VIET LAO RUBBER JOINT STOCK COMPANY
               Thành lập tại việt nam ngày 27 tháng 12 năm 2004 và được bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nuớc ngoài số: 2474/GP ngày 27 tháng 4 năm 2005
               Giấy chứng nhận điều chỉnh số: 2474/BKH - ĐTRNN/ĐC1 ngày 13 tháng 03 năm 2009 do bộ kế hoạch và đầu tư cấp
               Giấy phép kinh doanh số:4103002996 ngày 27 tháng 12 năm 2004 do sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp
                Văn phòng tại Việt Nam: Lầu 5,207 Nguyễn Văn Trỗi, P 10, Q. Phú Nhuận, TP HỒ CHÍ MINH
                                         ĐT: (08)39977989 ; Fax: (08) 39977998
                        Gồm có các cổ đông như sau:
                                1. Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
                                2. Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
                                3. Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng
                                4. Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long
                                5. Công ty TNHH MTV Cao Su Bà Rịa
                                6. Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị
                                7. Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh
                                8. Công ty Cổ Phần Cao Su Hoà Bình
              2. Mục tiêu hoạt động của công ty:
      Đầu tư ra nuớc ngoài để thành lập công ty 100% vốn việt nam tại tỉnh champasak, nuớc CHDCND Lào. Trồng mới, chăm sóc, khai thác 10.000 ha cao su, xây dựng nhà máy chế biến và kinh doanh các sản phẩm cao su
             Vốn đầu tư ra nuớc ngoài: 68.270.117 USD
              Vốn điều lệ: 775.000.000.000 VNĐ
II. Ở LÀO
          1. Tên và giấy phép thành lập. giấy phép kinh doanh
                 Công ty có tên gọi: CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT - LÀO (công ty con)
                 Tên giao dịch bằng tiếng anh: VIETLAO RUBBER JOINT STOCK COMPANY
                 Giấy phép tiếp nhận đầu tư số: 004-05 KLH ngày 18/01/2005 do ban quản lý và hợp tác đầu tư trong và ngoài nuớc chính phủ nuớc CHDCND Lào cấp
                 Giấy phép kinh doanh số: 0009/KPTV ngày 21/01/2005, do bộ thương mại nuớc CHDCND Lào cấp
                 Giấy chứng nhận môi trường của dự án 10.000 ha cao su số: 2508/VPTT-TNMT ngày 06/09/.2010 của cục tài nguyên môi trường VP Thủ Tướng nước CHDCND Lào cấp
                Giấy chứng nhận môi trường của nhà máy chế số: 2683/VPTT-TNMT ngày 20/09/.2010 của cục tài nguyên môi trường VP Thủ Tướng nước CHDCND Lào cấp
                Văn phòng tại Lào: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm, Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, CHDCND Lào
                                 ĐT: (00856) 31256246
          2. Mục đích kinh doanh:
             Phát triển dự án trồng cao su để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
             Diện tích dự án: 10.000 ha
             Vị trí: Tại hai huyện Ba Chiêng Cha Lơn Xúc và Xa Na Xổm Bun, Tỉnh Champasak, CHDCND Lào
             Vốn nước ngoài (Việt Nam): 100% vốn
             Giới hạn đầu tư: 50 năm (năm mươi năm)
              Vốn đầu tư: 68.270.117 USD 

HÌNH ẢNH CÔNG TY


CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246