TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý khách

» Thông tin » Lễ ký kết hợp đồng về việc việc chi trả lương cho cán bộ, nhân viên

Danh Sách Sinh Viên 


Lễ ký kết hợp đồng về việc việcchi trả lương cho cán bộ, nhân viên giữa công ty TNHH cao su việt lào và công ty TNHH STAR FINTECH ngày 29/6/2021

 
công ty cao su tại lào
THÔNG TIN KHÁC

VIDEO

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤTKỸ THUẬT TRỒNG & CHĂM SÓC

Chăm sóc vườn cây cao su cơ bản

Năm thứ nhất: làm cỏ cách gốc cao su mỗi bên 1...

Kỹ thuật trồng cây cao su

Điều kiện sinh thái để trồng cây cao su Đ...

Quản lý và khai thác vườn cao su kinh doanh

Hiện nay chu kỳ khai thác mủ cây Cao su rút xuống...

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246