TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý khách


Danh Sách Sinh Viên 

Mủ SVR 10

MÃ SẢN PHẨM
TRÌNH TRẠNG
HÀM LƯỢNG
CHỈ SỐ MÀU
SVR 10
CÒN HÀNG
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn: 0,08
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn: 30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn: 50
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn: -
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C
Còn thời gian mua hàng
SẢN PHẨM LIÊN QUAN KHÁC

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246