TIN MỚI :

Công ty TNHH Cao su Việt- Lào Kính chào quý khách


Danh Sách Sinh Viên 

Mủ SVR 5

MÃ SẢN PHẨM
TRÌNH TRẠNG
HÀM LƯỢNG
CHỈ SỐ MÀU
SVR 5
CÒN HÀNG
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,05
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn : 0,60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn : 40
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn : 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn : 6 8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C
Còn thời gian mua hàng
SẢN PHẨM LIÊN QUAN KHÁC

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
Địa chỉ: Km 6, Bản Huội Nhăng Khăm - Huyện Pakse - Tỉnh Champasak - CHDCND Lào
Tel: (00856-31) 33900410
Email : vanphongcsvl@gmail.com

0085631256246